Op 6 april 1917 verklaren de Verenigde Staten de oorlog aan Duitsland. De intrede van de Amerikanen in de oorlog zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de geallieerde troepen in 1918 maar ook voor een heropleving van de moraal. Hoop en overwinning staan centraal.
In het project ‘1918, the Final Offensive in Flanders’ belichten drie tentoonstellingen verschillende aspecten van het laatste oorlogsjaar.

De tijdelijke tentoonstelling in Zonnebeke vormt het instappunt en geef een algemene inleiding.
Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op Legergroep Vlaanderen en de rol van de Belgen in het eindoffensief.

In Heuvelland staat de strijd om de Kemmelberg centraal, met als hoogtepunten het Duitse lenteoffensief en de eerste inzet van Amerikaanse troepen in Vlaanderen.

In Waregem ten slotte wordt dieper ingegaan op de laatste dagen van de oorlog waarbij de Amerikanen een cruciale rol spelen.

De drie complementaire tentoonstellingen vormen samen één toeristisch parcours waarbij ook de littekens in het landschap en de talrijke herdenkingsplaatsen belicht worden. De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken vanaf 21 april tot en met 15 november. De tentoonstelling in Heuvelland tot 15 december.